Csizmadia Mária Judit
Magyar zenetörténet

Magyar zenetörténet könyv borítója

Fiataloknak a kezdetektől napjainkig

 • Kiadó: Magyar Kultúra Kiadó
 • Szállítás: 3 munkanap
 • Oldalak száma: 148
 • ISBN: 978 963 89304 6 0
 • Nyelv: magyar
 • Kiadás éve: 2012
 • Borító: ragasztott kemény papírkötés, 160 x 232 mm
 • Súly: 380 gr
4 (4)
nyomtatás Kedvencek közé
 • Általános fogyasztói ár:3000 Ft
 • Akciós ár: 3000 Ft
 • Az árak tartalmazzák az általános forgalmi adót.
kosárban van

Magyar zenetörténet

A SZERZŐ ELŐSZAVA
„Historia est magistra vitae.” A történelem az élet tanítómestere, ismételték
gyakran tanáraim. A zene is történelem, mert az idők folyamán együtt változott,
formálódott egy egész nemzettel. Népünk a sok gyötrelmet megért népek sorába
tartozik. Viharos történelmünk ellenére is minden korban sokat adott a kultúra,
s ezen belül a zene fejlesztésére. E könyvet ajánlom mindazoknak a leendő olvasóknak,
akik úgy rajonganak a magyar történelemért és zenéért, mint e könyv
szerzője.

AJÁNLÁS:
A Magyar Zenetörténet Csizmadia Mária Judit újabb kötete a zene híveinek
széles táborához szól.
Egy olyan átfogó mű, amelyben a magyar kultúra széles spektruma tárul az
olvasó elé.
Különös tekintettel a magyar ifjúságnak ajánlom e könyvet.
Ajánlásom azonban szól minden kedves pedagógus kollégámnak is, hiszen
ritka kincs. Tanítani belőle élmény.
Nemcsak a zene tudományában mélyedhetünk el, hanem történelmi, építészeti,
művészeti és művelődéstörténeti tudásunkat is összegzi. Nem egymás melletti
tények felsorolása, hanem őstörténetektől napjainkig szóló rendszer.
Mindemellett olyan olvasmányok széles tárháza, amely bárki számára élvezetes
lehet.
Szemlélteti a magyarság viharos évszázadait, de sikereit és dicsőségét is. A
Kárpát-medence népe büszke lehet történelmi, művészeti, de leginkább népzenei
hagyományaira.
Kodály és Bartók szellemisége nem marad hatástalanul addig, amíg olyan gyakorló
pedagógusok, mint a szerző tollat ragad és megosztja mindenkivel tudását.
Samuné Csertán Valéria
Tagintézmény-vezető

Kedves Fiatalok! - 3
Ajánlások - 4
A szerző előszava - 6

ŐSTÖRTÉNETI ELMÉLETEK - 7
I. A magyar nép eredetének története - 8
...A finnugor rokonság elmélete - 8
...A sumér-magyar rokonság elmélete - 11
II. Zenei őstörténetünk - 14
...Kapcsolatok a rokon népekkel - 14

KÖZÉPKOR - 19
III. Az államalapítás kora - 20
...Árpád-kori zenénk és kulturális emlékeink - 21

IV. A román-kor - 27
...A XI. - XIII. század végéig - 27
...A XI. és XII. századi egyházi és világi zene fejlődése Magyarországon - 29
...Világi zenei emlékeink a XI. és XII. századból - 31
...Román-kori művészeti emlékeink Magyarországon - 31

V. A gótika kora - 34
...Az Anjou-korabeli Magyarország (XIV. század) - 34
...Középkori zenei élet Magyarországon: a XIV. század zenéje - 34
...A királyi udvar zenei élete a középkori Magyarországon - 38
...A gótika korának művészeti emlékei Magyarországon - 38

VI. késő-középkor és reneszánsz - 40
...A XIV. és XV. század Európája - 40
...A magyar zenei élet a XV. században - 41
...A hangszeres zene - 44
...A reneszánsz korának művészeti emlékei Magyarországon - 45

A HÁROM RÉSZRE SZAKADT ORSZÁG - 47
A Jagellók belpolitikájának és gazdasági tevékenységének a következményei - 48ű
...Magyarország gazdasága II. Ulászló idején - 48

VII. Nemzetvesztés Mohács után - 50
...A királyi Magyarország helyzete - 51
...Erdély története (Az önálló Erdélyi Fejedelem születése) - 52
...Erdély aranykora és romlása - 54
...A hódoltság helyzete - 56
...A kulturális központok átrendeződése - 57
...A török kor zenéje - 57
...Históriás ének és lírai dalköltészet - 61
...A XVI. század protestáns és katolikus "gyülekezeti" énekrepertoár - 64
...A népies egyszólamúság és vokális többszólamúság - 68
...Hangszeres zene - 69
...A királyi Magyarország és Erdély kulturális élete - 71
...A török kor művészeti emlékei hazánkban - 75

VIII. Magyarország a török kor után - 78
...XVII. század vége - XVIII. század eleje - 78
...Magyar zene a XVIII. század elején - 79
...A magyar népi barokk: a kuruc dallamok világa - 81
...A barokk stílus uralomra jutása Magyarországon (1600-1740) - 81

MAGYARORSZÁG A HABSBURG MONARCHIÁBAN - 89
IX. Az abszolutizmus kora
...A Magyar Királyság a XVIII. században - 90
...Világi zenészek a templomokban a XVIII. században - 91
...Főúri udvar zenei élete a XVIII. százaadban (A Habsburg uralkodók zeneszeretete) - 93
...Városi zeneélet - 96
...Kollégiumi zene - 97
...A verbunkos zene kialakulása - 99
...Az új stílusú magyar népdal - 99
...A klasszicizmus elterjedése Magyarországon - 101

X. A romantika kora, a XIX. század - 106
...A reformkori Magyarország - 106
...Zeneéletünk fejlődése - 109
...A verbunkos zene fénykora - 110
...Erkel Ferenc (1811-1893) munkássága - 111
...Liszt Ferenc (1811-1886) élete és munkássága - 112
...Ábrányi Kornél (1822-1903) - 116
...Mosonyi Mihály (1815-1870) - 116
..Volkmann Róbert (1815-1883) - 116
...Doppler Ferenc (1821-1883) - 116
...Doppler Károly (1826-1900) - 117
...A magyar nóta kialakulásának és térhódításának története - 117
...A XIX. század művészeti emlékei - 118

A SZÁZADFORDULÓ ÉS A XX. SZÁZAD
XI. A milleneum kora és a Trianon utáni Magyarország (1920-1945) - 122
...A Milleneum korától 1989-ig, a rendszerváltásig - 122
...A XX. századi magyar zeneélet és zeneszerzés - 123
...A magyar zeneszerzés nagy alakjai - 124
...Dohnányi Ernő (1877-1960) - 125
...Bartók Béla (1881-1945) - 125
...Kodály Zoltán (1882-1967) - 129
...Kodály és Bartók kortárs zeneszerzők - 132
...A Bartók utáni zeneszerző-nemzedékek - 134

XII. A SZÁZADFORDULÓ ÉS A XX. SZÁZAD MŰVÉSZETI EMLÉKEI MAGYARORSZÁGON - 140
...Festészet - 141
...Grafika - 142
...Építészet - 143

XIII. SZÁZADFORDULÓ, XX.-XI. SZÁZAD - 144
...Makovecz Imre (1935-2011) - 144

Források, felhasznált irodalom - 145
Hozzászólás írása

A véleményezések csak moderálás után jelennek meg. Az e-mail címet kérjük megadni - nem adjuk közre az oldalon, harmadik félnek nem továbbítjuk és kéretlen levelet sem küldünk.

Webdesign, sitebuild és front-end fejlesztés