Jánosi Együttes: Pro Patria

Jánosi Együttes: Pro Patria könyv borítója

Válogatás a Rákóczi szabadságharc korának zenei emlékeiből

5 (3)
nyomtatás Kedvencek közé
  • Általános fogyasztói ár:3480 Ft
  • Akciós ár: 3480 Ft
  • Az árak tartalmazzák az általános forgalmi adót.
kosárban van

Jánosi Együttes: Pro Patria

Az elmúlt évezred magyar történelme alapján mondhatjuk, a Kárpátok közé szabadként érkezett magyar számára a szabadság volt a legfontosabb, ha ritkán adatott is meg az elmúlt ötszáz év során. Azt, hogy az elnyomatás évszázadai alatt is a szabadság eszméje, az érte való küzdelem állott a magyar nép gondolkodásának középpontjában, írott és íratlan források, népköltészetünk és főként a szájhagyomány által fennmaradt népzenei kincsünk is igazolja. Az emlékezés relikviái a több évszázados Habsburg elnyomás elől a népélet mélyebb rétegeibe menekültek, így lett belőlük népmese, ballada pakulár nóta vagy lakodalmi mars.
Különös jelentősége a Rákóczi-kor zenei emlékeinek, hogy a ma régi stílusúnak tartott magyar táncok zenei anyaga szinte kivétel nélkül megtalálható már a kora XVIII. századi magyar tánczenei gyűjteményekben azzal a még korábbi tánczenei anyaggal együtt, amely a század első harmada után feledésbe merült, és emlékeit csak a kéziratok őrizték meg.
Lemezünkön korabeli táncdallamok, továbbá a szabadságharchoz vagy Rákóczi Ferenc személyéhez köthető korabeli dallamok szólalnak meg, amelyek nem egyszer stílust, dallamformát teremtve sok-sok új dallamban újjászületve ereklyeként maradtak meg népünk emlékezetében. Végül elhangzanak olyan dallamok is, amelyeknek korabeli forrásuk nincs ugyan, a hálás nép-emlékezet mégis a Kuruc korhoz köti azokat.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

A Jánosi Együttes a magyarországi táncház mozgalom megalapítói közé tartozik.
Az együttes vezetője és alapítója már 1974-től megkezdte az együttes szervezését, de a zenekar mai formájában 1976 óta működik.
A hetvenes évek közepétől a zenekar rendszeresen tartott táncházat és tizennyolc éven keresztül állandó táncháza volt. Ebből az utolsó tíz évben a MOM művelődési házban, ahol a nyolcvanas évek közepétől hetente 2-300 fő volt a közönség létszáma.
Tematikus koncertjeivel az együttes új műfajt teremtett. A magyar népzenei mozgalomban egyedülálló az a huszonnyolc, huszonegy különböző zenei témát feldolgozó tematikus koncertműsor, amelynek mindegyike a magyar zenei hagyomány egy-egy fontos területét, korszakát, vagy a műzenére gyakorolt hatását mutatta be közérthető formában. (Bartók, Liszt, Haydn, Kodály művek magyar zenei forrásai; XVIII. századi magyar hangszeres gyűjtemények anyaga és a hangszeres népzene kapcsolata; a Rákóczi szabadságharc valamint az 1848-49-es forradalom és szabadságharc korának zenéje, XVIII. századi tánczenénk emlékei és az élő néptánc-hagyomány stb.) Ezekkel a koncertműsorokkal az együttes a magyar nyelvterületen kívül bejárta Európát és a tengeren túlra is eljutott.

Jelen lemez a Jánosi Együttes megalakulásának 35. évfordulója alkalmából jelenik meg.

1. Táncok az Apponyi (Zay-ugróci) kéziratból
(A megszólaló táncdallamok első darabjának neve Katonás,
amiből sejthetjük, hogy a dallam valamilyen katonatánchoz vagy
hajdútánchoz kapcsolódott )

2. Az erdélyi fejedelem tánca
(Az itt megszólaló változat a Vietoris kódexben található

3. Régi csárdás
(Az erdélyi fejedelem táncának a szombathelyi Csejtei István által,
az 1960-as évek elején játszott változata)

4. Táncok az Apponyi (Zay-ugróci) kéziratból
(A megszólaló táncdallamok egy letűnt kor tánczenéjét, a
hajdútáncok zenei emlékeit idézik meg…)

5. Táncok az Apponyi (Zay-ugróci) kéziratból
(A táncokat két hegedűre jegyezték le. Az elsőként megszólaló
Rozsnyó tánc különös értéke, hogy a dallam eredeti, 1730-
as évekből származó kézirata az erdélyi mezőség zenei
hagyományában ma is élő hangszeres díszítményeket tartalmaz)

6. Hej Rákóczi, Bercsényi, Bezerédi…
(A híres Kuruc-kori dal Pálóczi Horváth Ádám gyűjteményéből)

7. Rákóczi nóta
(Az eredeti Rákóczi nóta egy XIX. századi gyűjtemény szerint)

8. Pakulár nóta
(Az Erdély-szerte ismert pakulár nótának a kalotaszegi Varga Ferenc
Csipás által játszott változata)

9. Török hadimars
(Török hadi induló. A török zenei hagyományban sokféle változatban
ismert hadi indulót már a XVI. századi török háborúkban is
ismerték és játszották.)

10. Avasi tánc
(Az avasi román tánc a Rákóczi induló táncdallamként játszott
változata)

11. Felcsíki lakodalmi mars
(A Kárpát-medence szerte lakodalmi indulónak játszott Rákóczi
induló felcsíki változata)

12. Széki lakodalmi mars
(A Rákóczi induló Széki változata)

13. Te vagy a legény Tyukodi pajtás…
(A híres „Tyukodi nóta”, valamint ennek Bihari János repertoárjából
való táncdallam változata)

14. Nagy majtényi síkon…
(Az ismert Kuruc-kori dal nagykunsági változata)

15. Rákóczi induló
(A Rákóczi induló egy reformkori kottakiadvány szerint)

Hozzászólás írása

A véleményezések csak moderálás után jelennek meg. Az e-mail címet kérjük megadni - nem adjuk közre az oldalon, harmadik félnek nem továbbítjuk és kéretlen levelet sem küldünk.

Webdesign, sitebuild és front-end fejlesztés